(0)

U hebt niets in uw winkelwagen.

 0

Login om op te slaan

Code: FR5

€5 KORTING Meer dan €140+

Code: FR20

€ 20 KORTING Meer dan € 220 +

Code: FR30

€ 30 korting op meer dan € 320 +

Algemene Leveringsvoorwaarden

OVERZICHT

Welkom bij de Fairyin-website! Fairyin biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld. Op de hele site verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar Fairyin.

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") bepalen uw gebruik van de Fairyin Website en Fairyin's diensten, applicaties, inhoud en producten (samen de "Site"). Lees de volgende gebruiksvoorwaarden, omdat uw gebruik van de site uw instemming inhoudt om te volgen en gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te bezoeken of te gebruiken. Fairyin behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen aan de Site en aan deze Voorwaarden. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, zullen we ze hier plaatsen. Daarom raden we u aan deze Voorwaarden te lezen wanneer u onze Site gebruikt, omdat u door een bezoek aan de Site akkoord gaat met het accepteren van dergelijke wijzigingen.

ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjaringsaandeelhouder bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven voor sta een van uw minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken.

Je mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Fairyin en regelen uw gebruik van de Site en zij vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Fairyin. U bent mogelijk ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde delen van de Site. Fairyin kan deze Overeenkomst beëindigen en u toegang tot de Site op elk moment ontzeggen, onmiddellijk en zonder kennisgeving, indien naar het oordeel van Fairyin u niet voldoet aan enige bepaling van deze Voorwaarden.

Elke claim of oorzaak van actie die u mogelijk heeft met betrekking tot Fairyin of de Site moet worden gestart binnen een (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie is ontstaan.

Het onvermogen van Fairyin om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De ongeldigheid van een voorwaarde, voorwaarde of bepaling in deze Voorwaarden heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van die delen van de Voorwaarden die door de toepasselijke rechtbanken uitvoerbaar worden geacht.

U mag de Voorwaarden of uw rechten of verplichtingen onder de Voorwaarden niet toewijzen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fairyin. De voorwaarden komen ten goede aan de opvolgers, rechtverkrijgenden, gelieerde ondernemingen en licentiehouders van Fairyin. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect.

Om contact met ons op te nemen met vragen of opmerkingen in verband met deze Voorwaarden of de Site, of om enige kennisgeving onder deze Voorwaarden aan ons te verstrekken, raadpleegt u onze Contactpagina.

REGISTRATIE EN WACHTWOORDEN

Bij toegang tot bepaalde diensten op de website (inclusief het plaatsen van bestellingen), kan het zijn dat u wordt gevraagd of uitgenodigd om specifieke informatie te verstrekken. Alle informatie die u verstrekt moet waarheidsgetrouw zijn en u mag geen aliassen of andere middelen gebruiken om uw ware identiteit te maskeren. Alle verstrekte toegangscodes of wachtwoorden moeten te allen tijde worden beschermd. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw toegangscodes en wachtwoorden en bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik, al dan niet geautoriseerd, onder dergelijke toegangscodes of wachtwoorden. We kunnen uw toegang op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving opschorten of beëindigen. Lees ons Privacybeleid om te begrijpen hoe we de informatie gebruiken die we hebben verzameld.

WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

We behouden ons het recht voor om materialen of inhoud op de Site te verwijderen of te bewerken (inclusief beëindiging, wijziging, opschorting of beëindiging van enig aspect van de Site) en het recht om op elk gewenst moment merchandise van de Site te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een andere partij om dit te doen.

WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen. Alle prijzen op de Site zijn in de valuta die overeenkomt met uw surfvoorkeur op de Site en zijn exclusief verzendkosten en toepasselijke belastingen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING- EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen zijn die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

DERDE PARTIJEN LINKS

In een poging om onze bezoekers meerwaarde te bieden, kan Fairyin verschillende externe websites kiezen om naar te linken vanaf haar eigen site. Echter, zelfs als de derde partij is aangesloten bij Fairyin, heeft Fairyin geen controle over deze gekoppelde sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van Fairyin. Fairyin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze onafhankelijke beleidslijnen of acties en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom hebt u toegang op eigen risico. Niettemin probeert Fairyin de integriteit van zijn website en de links die erop worden geplaatst te beschermen en daarom vraagt ​​het niet alleen feedback op zijn site, maar ook op sites waarnaar het linkt (ook als een specifieke link niet werkt).

GEBRUIKERSREFERENTIES, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Alle opmerkingen, feedback, suggesties, ideeën en andere inzendingen die op of via deze Site aan Fairyin worden bekendgemaakt, aangeboden of aangeboden of anderszins bekendgemaakt, aangeboden of aangeboden in verband met uw gebruik van deze Site (samen de "Opmerkingen") zijn en blijf eigendom van Fairyin. Dergelijke openbaarmaking, indiening of aanbieding van eventuele opmerkingen vormt een overdracht aan Fairyin van alle wereldwijde rechten, titels en belangen en zal op geen enkele manier worden beperkt in het gebruik, commercieel of anderszins, van eventuele opmerkingen. Fairyin zal dus uitsluitend al deze rechten, titels en belangen bezitten en zal op geen enkele manier beperkt zijn in het gebruik, commercieel of anderszins, van enige Reacties. Fairyin is en is niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) aan de gebruiker enige vergoeding voor eventuele opmerkingen te betalen; of (3) om te reageren op opmerkingen van gebruikers.

U stemt ermee in dat geen enkele reactie die u op de Site plaatst in strijd is met enig recht van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat geen enkele door u aan de Site verstrekte commentaar lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal is of bevat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw opmerkingen.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, productleveringskosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

VERBODEN GEBRUIK

De Site mag alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt en is alleen beschikbaar voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, die zich beperkt tot het bekijken van de Site, het kopen van producten, het verstrekken van informatie aan de Site en het downloaden van productinformatie voor uw persoonlijke beoordeling. U bent verantwoordelijk voor uw eigen communicatie, inclusief het verzenden, plaatsen en uploaden van informatie, en bent verantwoordelijk voor de gevolgen van dergelijke communicatie naar de Site. Fairyin verbiedt specifiek elk gebruik van de Site en vereist van alle gebruikers dat zij overeenkomen om de Site niet te gebruiken voor een van de volgende:

Het plaatsen van informatie die onvolledig, foutief, onnauwkeurig of niet uw eigen gedrag is Het uitvoeren van gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen zijn, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins schending van enige stads-, staats-, nationale of internationale wet of regelgeving, of dat niet zou voldoen aan met geaccepteerd internetprotocol

Materiaal communiceren of verzenden dat auteursrechtelijk beschermd is of anderszins eigendom is van een derde partij, tenzij u de eigenaar van het copyright bent of toestemming hebt van de eigenaar om het te plaatsen

  • Communiceren, verzenden of posten van materiaal dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of toestemming hebt van de eigenaar
  • Communiceren, verzenden of plaatsen van materiaal dat inbreuk maakt op enig ander intellectueel eigendom, privacy of publiciteitsrecht van een ander
  • Communiceren, verzenden of overdragen (op welke manier dan ook) van informatie of software die van de site is afgeleid naar het buitenland of naar bepaalde buitenlandse landen in strijd met toepasselijke exportcontrolewetten
  • Pogingen om zich op enigerlei wijze te bemoeien met de netwerken van de Site of Fairyin of netwerkbeveiliging, of een poging om de Site-service te gebruiken om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een ander computersysteem
  • Communiceren, verzenden of plaatsen van materiaal dat in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving
  • Het gebruiken van de Site om Fairyin zakelijke belangen lastig te vallen, te verstoren of onwettig te verstorn

AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

u aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico's met betrekking tot uw gebruik van deze site, die wordt verstrekt "as is." materiaal gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de site is naar eigen goeddunken en risico en u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade dat is het gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal. we verwerpen alle garanties, verklaringen en goedkeuringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie die via of via de site wordt geopend, inclusief maar niet beperkt tot alle inhoud en materialen, functies en diensten die worden aangeboden op de site of op websites van derde partijen , die allemaal worden geleverd zonder enige vorm van garantie, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van inhoud of informatie, ononderbroken toegang en eventuele garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of kwaliteit. we garanderen niet dat de site of de werking ervan of de inhoud en materialen of de diensten die daarbij worden aangeboden tijdig, veilig, ononderbroken of vrij van fouten, defecten, virussen of andere schadelijke componenten zijn of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. we geven geen garantie dat de site aan de verwachtingen of vereisten van gebruikers zal voldoen. Geen enkel advies, resultaat, informatie of materiaal, mondeling of schriftelijk, verkregen door u via de site, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

In geen geval zullen Fairyin, zijn gelieerde ondernemingen, of hun respectieve inhoud of dienstverleners, of de directeuren, functionarissen, werknemers of agenten van elk van de voorgaande, aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, voortvloeiende, exemplarische of bestraffende schade, verlies of oorzaak van actie (contractueel of onrechtmatig of contractueel of buitencontractueel, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, schuld of anderszins) van welke aard of aard dan ook, bekend of onbekend, verdacht of onvermacht, openbaar gemaakt of niet bekendgemaakt die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, of de uitvoering van de site of de inhoud of materialen of functionaliteit op of toegankelijk via de site inclusief, zonder beperking, inkomstenderving, van verwachte winst of verloren bedrijfsgegevens, gegevens of verkopen of enige andere vorm van schade, hetzij tastbaar of ontastbaar van aard, zelfs als Fairyin of diens gelieerde onderneming of hun respectieve vertegenwoordiger of dergelijke persoon op de hoogte is ssibiliteit van dergelijke schade.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Fairyin en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers onschadelijk te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

SCHEIDBAARHEID

Als een van deze Voorwaarden, bepalingen in het Sitebeleid of enige bepaling van een bestelling door een bevoegde autoriteit worden bepaald als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in enige mate, zal een dergelijke voorwaarde, bepaling of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen, voorwaarden en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.

BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht voor de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze website niet meer gebruikt.

Indien u, naar eigen goeddunken, faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn. tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u dienovereenkomstig toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het Sitebeleid, Bevestigingen van de bestelling en Bevestigingen van verzending), vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden of een dergelijk document waarnaar wordt verwezen. hierin, en vervangt elke eerdere overeenkomst, afspraak of afspraak tussen u en ons, zowel mondeling als schriftelijk. Zowel u als wij erkennen dat, bij het aangaan van deze Voorwaarden en enig document waarnaar hierin wordt verwezen, noch u noch wij hebben vertrouwd op enige vertegenwoordiging, verbintenis of belofte gegeven door de ander of geïmpliceerd door iets dat is gezegd of geschreven in onderhandelingen tussen u en ons voorafgaand aan dergelijke Voorwaarden of enig document waarnaar hierin wordt verwezen, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Voorwaarden of enig document waarnaar hierin wordt verwezen.

CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten worden gestuurd naar [email protected]